alahedmemoriz

فلسطين: سماع إطلاق نار قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى

فلسطين: سماع إطلاق نار قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى

28/06/2022 | 20:55

أفاد مراسل العهد في فلسطين المحتلة عن سماع إطلاق نار قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

المصدر:مراسل العهد في فلسطين المحتلة